DF Zahrada 2013

Dětská lidová muzika Osminka a Základní umělecká škola Praha 8, Taussigova 1150 pořádá tradičně (letos již počtrnácté) na konci školního roku jednodenní dětský folklorní festival v komornějším stylu s názvem "Dětská folklorní Zahrada" - setkání dětských folklorních souborů a muzik, které se scházejí v druhé polovině června kolem data sv. Jana Křtitele, aby se pochlubily, co nového se naučily, navázali přátelství a kontakty s jinými dětskými soubory, aby se mohli inspirovat jedním souborem „folklorních“ dospěláků, který v posledních ročnících již tradičně uzavírá hlavní program, a aby si na závěr také všichni zúčastnění společně zahráli a zazpívali. Součástí festivalu je dopolední výchovný koncert pro MŠ a ZŠ pořádajícího a jednoho z hostujících souborů, od 6. ročníku též oficiální setkání zástupců souborů se zástupci radnice Prahy 8, odpolední krojovaný průvod a podvečerní hlavní program v areálu zahrady pořádající ZUŠ Taussigova. Ale hlavně je to setkání dětí i dospělých, kteří mají rádi folklor se vším, co k němu patří a tuto radost chtějí sdílet i s diváky tohoto regionu.

Cílem DF Zahrady je zachování, demonstrace a popularizace folklorního umění včetně lidové hudby, tance, tradic a zvyků v podání dětských lidových souborů na periferii hlavního města Prahy. Neplatí se žádný poplatek za účast nebo prezentaci. 

Vstupné dobrovolné

Těšíme se na setkání s Vámi, 13. června 2013 na v koncertním sále naší ZUŠ.

A kdo jsou ti další?
můžete se těšit na

- Gljúfrabúi z Islandu
- Prague Judaic Band
- a další